RiichiOut

Players Tourneys Clubs League
profile picture

Shan K

ID:

#00032

Club:

Club Riichi de Montréal

Country:

Canada

Tourneys: 9

Rochester Riichi Open 2020 2nd / 51 Rochester, NY
Montréal Riichi Open 5 Stand-in Montréal, QC
Tournoi de mahjong du Otaku Manga Lounge 5th / 8 Montréal, QC
Rochester Riichi Open 2019 3rd / 32 Rochester, NY
Montréal Riichi Open 4 10th / 19 Montréal, QC
Rochester Riichi Open 2018 4th / 28 Rochester, NY
Montréal Riichi Open 3 Stand-in Montréal, QC
Rochester Riichi Open 2016 20th / 28 Rochester, NY
NARO 1 6th / 12 Montréal, QC