RiichiOut

Players Tourneys Clubs League
profile picture

Lorenzo D

ID:

#00142

Club:

Club Riichi de Montréal

Country:

Canada

Tourneys: 4

Rochester Riichi Open 2020 38th / 51 Rochester, NY
Montréal Riichi Open 5 7th / 17 Montréal, QC
Tournoi de mahjong du Otaku Manga Lounge Stand-in Montréal, QC
Montréal Riichi Open 4 1st / 19 Montréal, QC